ADRESGEGEVENS
Wijkcentrum De Meent
Orion 3          1188AM Amstelveen
--------------------------------------
Telefoon:  020-643 80 15
E-mail:       sdegijsel@zonnet.nl

Buiten openingstijden:
Sandra de Gijsel: 06-413 83 733

Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 12.00 uur.

Opzet

Beleidsplan

Vakantierooster schooljaar 2017-2018


Kerstvakantie      maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 2 januari 2018
Krokusvakantie     
maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018
Paasvakantie       vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 2018
Meivakantie        maandag 27 april t/m vrijdag 11 mei 2018
Hemelvaartdag     
Pinksteren         
maandag 21 mei 2018
Zomervakantie     
vrijdag 20 juli t/m vrijdag 31 augustus 2018

Prijzen

Commissies

Veiligheid

Wennen

Er is voldoende parkeer -gelegenheid en ruimte om een fiets neer te zetten. Tram 51 stopt op ongeveer 30 meter afstand en er is een bushalte vlakbij.

Feesten
Bij het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, het eindejaarsfeest en het jaarlijkse uitstapje naar de kinderboerderij mag uw kind komen, ook wanneer dit op een andere ochtend is dan het kind gewoonlijk komt.

Vakanties

Documenten

Toeslagen of subsidie