Stichting

Peuterspeelzaal

Teddy

Pedagogisch beleidsplan

Wij werken volgens het Pedagogisch beleidsplan van Stichting Peuterspeelzaal Teddy. Hierin staat beschreven hoe wij omgaan met emotionele veiligheid, sociale competentie, persoonlijke competentie en de overdracht van waarden en normen. Deze kunt u vinden in de rode map die ter inzage op de peuterspeelzaal ligt. U kunt hier een kopie van opvragen bij de leidster of downloaden via de link op de pagina documenten.


Informatie voor de ouders.

Op het prikbord in de peuterspeelzaal, hangt een maandlijst met daarop welke ochtenden de leidsters werken. Dit zijn zoveel mogelijk vaste dagen.  In samenwerking met de oudercommissie, willen wij,

4 keer per jaar, een nieuwsbrief voor de ouders maken.

Hierin  worden de ouders onder andere ge´nformeerd over de wijze waarop het beleid in de peuterspeelzaal wordt vormgegeven. 

Deze zullen we per e-mail versturen.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Er is voldoende parkeergelegenheid en ruimte om een fiets neer te zetten.

Er is een bushalte vlakbij.

Beleidsplan

Wijkcentrum De Meent

Orion 3

1188 AM Amstelveen

Tel: S. de Gijsel: 06-413 83 733

E-mail: sdegijsel@gmail.com