ADRESGEGEVENS
Wijkcentrum De Meent
Orion 3          1188AM Amstelveen
--------------------------------------
Telefoon:  020-643 80 15
E-mail:       sdegijsel@zonnet.nl

Buiten openingstijden:
Sandra de Gijsel: 06-413 83 733

Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 12.00 uur.

Opzet

Beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan

Wij werken volgens het Pedagogisch beleidsplan van Stichting Peuterspeelzaal Teddy. Hierin staat beschreven hoe wij omgaan met emotionele veiligheid, sociale competentie, persoonlijke competentie en de overdracht van waarden en normen. Deze kunt u vinden in de rode map die ter inzage op de peuterspeelzaal ligt. U kunt hier een kopie van opvragen bij de leidster of downloaden via de link op de pagina documenten.

Informatie voor de ouders.
Op het prikbord in de peuterspeelzaal, hangt een maandlijst met daarop welke ochtenden de leidsters werken. Dit zijn zoveel mogelijk vaste dagen.  In samenwerking met de oudercommissie, willen wij, 4 keer per jaar, een nieuwsbrief voor de ouders maken. Hierin  worden de ouders onder andere ge´nformeerd over de wijze waarop het beleid in de peuterspeelzaal wordt vormgegeven. 
Deze zullen we per e-mail versturen.

Prijzen

Commissies

Veiligheid

Wennen

Er is voldoende parkeer -gelegenheid en ruimte om een fiets neer te zetten. Tram 51 stopt op ongeveer 30 meter afstand en er is een bushalte vlakbij.

Vakanties

Documenten

Toeslagen of subsidie