Stichting

Peuterspeelzaal

Teddy

Oudercommissie

Als u belangstelling heeft om deel te nemen in de oudercommissie kunt u dat bij Sandra of een van de andere leidsters aangeven.

Stichting Peuterspeelzaal Teddy heeft een reglement oudercommissie ter inzage op de peuterspeelzaal liggen.Klachtencommissie

We hopen dat ouders het met een van de leidsters bespreken als er ergens klachten over zijn en dat we er samen uitkomen.


Stichting Peuterspeelzaal Teddy is vanaf 1 januari 2016 aangesloten bij de Geschillencommissie. De Geschillencommissie is een onafhankelijk instelling, die vragen en klachten aanhoort, advies geeft en duidelijk maakt welke stappen genomen kunnen worden. Informatie en het reglement over de Geschillencommissie ligt ter inzage op de peuterspeelzaal. Elk kalenderjaar wordt er een openbaar verslag van de (eventuele) klachten  opgesteld.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Er is voldoende parkeergelegenheid en ruimte om een fiets neer te zetten.

Er is een bushalte vlakbij.

Commissies

Wijkcentrum De Meent

Orion 3

1188 AM Amstelveen

Tel: S. de Gijsel: 06-413 83 733

E-mail: sdegijsel@gmail.com