ADRESGEGEVENS
Wijkcentrum De Meent
Orion 3          1188AM Amstelveen
--------------------------------------
Telefoon:  020-643 80 15
E-mail:       sdegijsel@zonnet.nl

Buiten openingstijden:
Sandra de Gijsel: 06-413 83 733

Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 12.00 uur.

Opzet

Beleidsplan

Oudercommissie
In de maand mei gaan we ouders werven voor de oudercommissie. Als u belangstelling heeft om deel te nemen in de oudercommissie kunt u dat bij Sandra of een van de andere leidsters aangeven.
Stichting Peuterspeelzaal Teddy heeft een reglement oudercommissie ter inzage op de peuterspeelzaal liggen.


Klachtencommissie
We hopen dat ouders het met een van de leidsters bespreken als er ergens klachten over zijn en dat we er samen uitkomen.

Stichting Peuterspeelzaal Teddy is vanaf 1 januari 2016 aangesloten bij de Geschillencommissie.
De Geschillencommissie is een onafhankelijk instelling, die vragen en klachten aanhoort, advies geeft en duidelijk maakt welke stappen genomen kunnen worden. Informatie en het reglement over de Geschillencommissie ligt
ter inzage op de peuterspeelzaal. Elk kalenderjaar wordt er een openbaar verslag van de (eventuele) klachten
opgesteld.

Prijzen

Commissies

Veiligheid

Wennen

Er is voldoende parkeer -gelegenheid en ruimte om een fiets neer te zetten. Tram 51 stopt op ongeveer 30 meter afstand en er is een bushalte vlakbij.

Vakanties

Documenten

Toeslagen of subsidie